GERMICIDNÍ ZÁŘÍČE
NÁVRHY OSVĚTLENÍ
CENTURY ITALIA
UV ZAŘÍZENÍ

Námořní průmysl

UV dezinfekce se používá v několika směrech v námořním průmyslu, zahrnuje ošetření balastní vody před vypuštěním do oceánu. To poskytuje pitnou vodu na pasažérských a komerčních lodích a pro zacházení s odpadní vodou z prádelen, kuchyní a koupelen na palubě.

Balastní voda

Mnoho velkých plavidel jako jsou nákladní lodě, vojenské lodě a výletní lodě využívají enormní množství balastní vody pro vybalancování nákladu a zajištění vysoké úrovně stability na moři. Balastní voda je napuštěna do lodních nádrží a tato původní voda je poté vypuštěna zase ven stovky až tisíce kilometrů jinde, když loď zastaví v doku, nebo se provedou změny na jejím nákladu.

Balastní voda nesena lodí obsahuje organismy a patogeny, které nalezneme tam, kde byla voda napuštěna. Avšak tato voda může být škodlivá nebo invazivní pro původní flóru a faunu kde je balastní voda vypuštěna. S přibývající globální lodní přepravou enviromentální studia zvýrazňují potenciální destruktivní dopad těchto praktik. Tímto jsou přepravní společnosti povzbuzovány k řešení tohoto problému.

Palubní UV dezinfekční systémy byly prověřeny a jsou bezpečné, komerčně použitelné a ekologicky šetrné. Tato metoda je vhodná k nakládání s balastní vodou, zabíjení organismů nebo prokázání neschopnosti patogenů replikovat se. Toto pomáhá k ochraně ekosystémů po celém světě bez použití škodlivých chemikálií.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít