GERMICIDNÍ ZÁŘÍČE
NÁVRHY OSVĚTLENÍ
CENTURY ITALIA
UV ZAŘÍZENÍ

Slovníček pojmů

Amalgamové lampy: nízkotlakové germicidní lampy které jsou tvořeny slitinou rtuti a jiných kovů.

Vodní prostředí: odkazuje na vodní parky, bazény, plavecké bazény, vodní prvky a fontány.

Aquakultura: odkazuje na velkochovy ryb, měkkýšů a korýšů pro zoo, akvária a potravinářský průmysl.

Balastní voda: je velké množství vody napuštěné do tanků zaoceánských přepravních plavidel, výletních lodí a armádních plavidel z důvodu vybalancování nákladu a zajištění stability na moři například při nepříznivém počasí.

Biocid: odkazuje na jedovatou látku, například pesticidy.

Chlór: jedna z nejběžnějších chemikálií pro dezinfekci vody, chlór zabijí patogeny jako jsou bakterie a viry rozbitím chemické vazby v jejich molekulách.

Chloraminy: chemikálie používané jako sekundární dezinfekční metoda v distribučních systémech komunální vody. V bazénech jsou chloraminy tvořeny reakcí volného chlóru s organickými látkami jako je moč nebo pot.

Dechlorace: odstraňuje zbytkový chlór z dezinfikované odpadní vody před vypuštěním do životního prostředí.

Dávka: dávkování se zohledňuje při intenzitě UV, které lampy vydávají. UV transmitance (UVT) z vody, vzduchu nebo povrchu a čas vystavení UV světlu.

DNA: DNA (kyselina deoxyribonukleová) je komplexní chemikálie, která nese genetickou informaci. DNA obsahuje chromozomy, které nalezneme v jádře většiny buněk.

Čas dwell: je čas, který je kapalina, povrch nebo vzduch vystaven dezinfekci, například čas, který dopravní pás stráví pod germicidní UV lampou.

Elektromagnetické spektrum/záření: Celý dosah všech možných elektromagnetických záření. Zahrnuje záření gamma, rentgen, ultrafialové, viditelné světlo, infračervené, mikrovlny a rádiové vlny.

Elektronické předřadníky: speciálně navržené zdroje napájení, které zaručí dlouhotrvající nepřetržitý výkon a dlouhou životnost UV lampy.

Elementární (kovová) rtuť: Jedna ze tří chemických forem rtuti, která obvykle způsobuje zdravotní problémy pří vdechnutí v plynné formě. K vystavení může dojít když se elementární rtuť rozlije nebo produkty, které obsahují elementární rtuť se rozbijou a vypustí rtuť do ovzduší, zejména v teplých nebo špatně větraných místnostech.

Germicidní lampy: obecný popis pro UV lampu navrženou k vydávání záření ve vlnové délce, která deaktivuje mikroorganismy narušením jejich DNA.

Průtok: měření vody, která proteče přes UV dezinfekci nebo oxidační systém. Příklady měření zahrnují metry krychlové za hodinu nebo galony za minutu.

Zahradnictví: produkce rostlin.

Hydroponie: metoda pěstování rostlin bez půdy, použitím minerálních živin rozpuštěných ve vodě.

Deaktivace (mikroorganismů): odkazuje na blížící se akci schopnosti organismů přežit ve stanovených podmínkách.

Intenzita: celkový výdej energie UV, často uváděné ve wattech.

Nízkotlakové UV lampy: germicidní UV lampy se slabým tlakem plynné rtuti používané na dezinfekci.

Střednětlakové UV lampy: UV lampy se středním tlakem plynné rtuti používané na dezinfekční a léčebné aplikace.

Mikroorganismy: mikroskopické organismy, které mohou být jednobuněčné nebo mnohobuněčné. zahrnují všechny bakterie, archaei a většinu protóz. Některé houby a řasy jsou také řazeny jako mikroorganismy.

Komunální: odkazují na městské oblasti nebo jejich vládu.

Nanometr (nm): je jednotka prostorového měření, odpovídá jedné biliontině metru.

Ušlechtilé plyny: chemický prvek ve Skupině XVIII periodické tabulky s podobnými vlastnostmi tzn. bez zápachu, barvy a s nízkou reaktivitou. Toto zahrnuje hélium, neon, argon, krypton, xenon a radon.

OEM: Original Equipment Manufacturer. Například UV dezinfekce OEM může být společnost vyrábějící kompletní UV dezinfekční systém.

Oxidace: proces chemického ošetření použitím UV a hydroxylů k odstranění organických (někdy i anorganických) materiálů ve vodě.

Pasterizace: metoda ošetření kapalin k zajištění toho, aby byli bezpečné pro konzumaci lidí - například zahřátí mléka na velmi velké teploty.

Patogen: bakterie, virus nebo ostatní mikroorganismy, které mohou způsobit nemoc.

Křemenové rukávy: používané jako schránka pro UV germicidní lampy, poskytující ochranu proti poškození, úniku, teplotním výkyvům a vodě.

Znovupoužití odpadní vody: Znovupoužití ošetřené odpadní vody pro prospěšné účely jako jsou zemědělské nebo krajinné zavlažování, průmyslové procesy nebo splachování toalety.

Vlnová délka: odkazuje na vzdálenost mezi po sobě jdoucími příslušnými body stejné fáze vlny.

Ultračistá voda: ultračistá voda (taky UPW nebo high-purity water) je voda, která byla čištěna velmi přísnými pravidly pro farmaceutické, mikroelektrické a laboratorní procesy.

UVA: také známo jako "Dlouhovlnné UV". UVA má délku vln od 400 po 315 nanometrů. Je nejméně škodlivé ze všech tří UV vlnových délek, ale stejně může přispět ke stárnutí kůže, poškození DNA a rakovinu kůže. UVA lampy jsou používány pro nakládání s inkousty, lepidly a povlaky a specificky na tisk.

UVB: také známo jako "Střední vlny UV". UVB má vlnovou délku od 315 po 280 nanometrů. Je víc nebezpečné než UVA a mimo jiné je zodpovědné za spálení kůže. V průmyslu jsou UVB lampy používány pro nakládání s povlaky, lepidly a povlaky a konkrétně průhledné povlaky a tenké vrstvy inkoustu.

UVC: také známo jako "Krátkovlnné UV". UVC má vlnovou délku od 280 po 100 nanometrů. Je to ta nejvíce škodlivá délka a má nejvíce energie ze všech třech UV vlnových délek. V průmyslu je používaná pro dezinfekci vody a vzduchu jelikož dokáže učinit mikroorganismy neškodnými.

UV Intenzita: měří "množství" UV energie které příjde do kontaktu se vzduchem, povrchem nebo vodou která je ošetřována.

UV LED: světlo emitující diody (LED) mohou být zpracovány k vysílání světla v ultrafialovém rozsahu, z nichž některé jsou  používané pro UV dezinfekci.

UV Transmitance: toto je měření energie UV jako konkrétní vlnové délky nebo frekvence po tom co prošlo pevným skupenstvím (např. křemík) nebo kapalinou.

Aquakultura UV dezinfekční systémy v inkubátorech, rybích farmách a akváriích umožnily provozovatelům chovat nebo udržovat úrodu zdravějšího rodu. Zjistit více Balení & Zpracování Hygienické zpracování a balení potravin, farmaceutických a kosmetických přípravků je nezbytné pro zajištění toho, aby se dostaly až k zákazníkovi stále ve vysoké požadované kvalitě. Zjistit více Laboratoře UV technologie je používaná ve farmaceutických výzkumech a zhotovení zázemí pro produkci ultračisté procesní vody, tak jako k dezinfekci vzduchu, ploch a laboratorních nástrojů. Zjistit více Námořní průmysl UV dezinfekce je používána v námořním průmyslu pro zacházení s balastní vodou a také jako pokročilé čistění odpadní vody či systémy na pitnou vodu. Zjistit více Odpadní voda UV dezinfekce odpadní vody je proces bez chemikálií, který prokáže škodlivé mikroorganismy bezpečnými a zajistí vodu pro obyvatele, pracovníky a flóru a faunu která obývá místní vodní útvary. Zjistit více Pitná voda UV dezinfekce je nyní vyzkoušená, otestovaná a důvěryhodná metoda pro komunální a domácí pitnou vodu všude na světě. Zjistit více Potraviny & Nápoje Producenti potravin a pití čím dál tím víc přecházejí na baktericidní lampy, aby zajistili, že potraviny, nápoje a oblasti, v kterých produkují, jsou bez nežádoucích patogenů. Zjistit více Ropa & Plyn Jak na pevnině tak na příbřeží potřebuje je pro produkci ropy a plynu nutné velké množství vody, která se používá na běh, chlazení a opětovné použití. Zjistit více Těžba surovin UV dezinfekce vody je používána v těžbě kde zajišťuje vyhovění směrnici a předchází vypouštění nebezpečné vody. Zjistit více Vodní prostředí UV dezinfekční systém je bezpečná a efektivní metoda, jak zajistit dobrou kvalitu vody v bazénech a vodních parcích všech velikostí. Zjistit více Zahradnictví UV dezinfekce je populární zacházení s vodou v odvětví zahradnictví, jelikož nevytváří chemické vedlejší produkty, které mohou stresovat rostliny a tím snižovat jejich kvalitu. Zjistit více Zdravotní péče Germicidní lampy jsou používány na dezinfekci pokojů pacientů, vybavení a vzduchu v nemocnicích. Tím pomáhají nemocnici v boji proti infekcím. Zjistit více
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít